Kontakta oss

Postadress:
Svenska Botaniska Föreningen
Att: Personens namn
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala

Telefon: 
018-471 28 91

E-post:
info@svenskbotanik.se

E-post medlemsärenden:
medlem@svenskbotanik.se


Styrelse

Ordförande
Eva Waldemarson
eva.waldemarson@svenskbotanik.se

Sekreterare
Gunnar Björndahl
gunnar.bjorndahl@svenskbotanik.se

Ledamot
Magdalena Agestam
magdalena.agestam@svenskbotanik.se

Ledamot
Mora Aronsson
mora.aronsson@svenskbotanik.se

Ledamot
Johanne Maad
Ansv. De vilda blommornas dag
johanne.maad@svenskbotanik.se


Vice ordförande
Göran Mattiasson
goran.mattiasson@svenskbotanik.se

Kassör
Håkan Sundin
hakan.sundin@svenskbotanik.se

Ledamot
Jan Andersson
jan.andersson@svenskbotanik.se


Ledamot
Olof Janson
Värdepappersförvaltare

Ledamot
Tore Mattsson
Personalansvarig
tore.mattsson@svenskbotanik.se

Ledamot
Katarina Stenman
katarina.stenman@svenskbotanik.se


Personal

Niklas Aronsson
Redaktör för Vilda Växter
niklas.aronsson@svenskbotanik.se
073-915 60 99

Margareta Edqvist
Floraväktarsamordnare
margareta.edqvist@svenskbotanik.se
070-231 35 82

Bengt Carlsson
Redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift
bengt.carlsson@svenskbotanik.se
018-471 28 72

Maria van der Wie
Verksamhetskoordinator
maria.vanderwie@svenskbotanik.se
018-471 28 91


Valberedning

Är du intresserad av att arbeta mer aktivt i Svenska Botaniska Föreningens styrelse, eller känner du någon som kan vara intresserad, hör gärna av dig till valberedningen.
Valberedningens gemensamma e-postadress är: sbf.valberedning@svenskbotanik.se

Gun IngmanssonVinkelgatan 2B, 621 49 Visby
Staffan NilssonKärleksgatan 2, 247 62 Veberöd
Barbro RisbergSammankallandeHagmarksgatan 44, 81333 Hofors

Revisorer

Lars-Åke BäckströmFöreningsrevisor
Lennart PerssonFöreningsrevisor
Bengt SandkullRevisorssuppleant
Sören SvenssonRevisorssuppleant