Linnea

Linnaea Borealis

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Linnea, Carl von Linnés favoritblomma: är vanlig i nästan hela landet, förutom i de sydligaste delarna. Den växer rikligast i torr till frisk gles barrskog och vanligen ser man revorna på liggande stammar, stubbar, klippblock men går ofta att hitta i de flesta skogsmiljöer.

Den förekommer även i fjällbjörkskogen och uppe på kalfjället en bit ovanför trädgränsen. Linnea är ett vintergrönt ris som kan bilda flera meter långa revor. Den har små och runda blad som sitter motsatta med upprätta blomstänglara och tvådelade upptill med en hängande klockformad vit-rosa blomma på varje gren. Blommorna är väldoftande, framförallt på kvällen. Linnean blommar i juni-juli.

Artnamnet borealis är från latinets boreus (nordlig) och syftar på växtens nordliga utbredning.

Läs mer om linnean på Virtuella floran