Medlemsföreningar

Sedan 1979 har Svenska Botaniska Föreningen fungerat som en paraplyorganisation för Sveriges lokala botaniska föreningar.  Vi arbetar för att botanikintresserade i hela landet ska ha en möjlighet till kunskaps och informationsutbyte via de lokala föreningarna och Svenska Botaniska Föreningen, bland annat genom årliga konferenser om intressanta ämnesområden och  information via vår hemsida.

Här nedanför hittar du våra 29 medlemsföreningar, om du vill veta mer om vad de har att erbjuda just i ditt område klickar du på länken till deras hemsidor

Flera av föreningarna har även facebookgrupper/sidor, dem hittar du genom att söka på föreningens namn på facebook.
Några av föreningarna saknar hemsida, om du inte hittar den förening du söker i bland länkarna, kontakta SBF:s kansli, så hjälper vi dig att få kontakt.

Notera att alla medlemsföreningar är självständiga föreningar, och en del av de aktiviteter som anordnas i medlemsföreningarna kräver medlemskap i just den lokala föreningen.


Biologiska sällskapet i OskarshamnBotaniska föreningen i Göteborg
Botaniska Föreningen i Västmanlands länBotaniska Sällskapet i Jönköping
Botaniska sällskapet i StockholmDalarnas botaniska sällskap
Dalslands botaniska förening
Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner
Föreningen Blekinges flora Föreningen Bohusläns flora
Föreningen Norrbottens flora
Föreningen Pite lappmarks flora
Föreningen Smålands flora
Föreningen Östergötlands Flora
Gotlands botaniska förening
Gävleborgs Botaniska Sällskap
Hallands Botaniska Förening
Jämtlands Botaniska Sällskap
Lunds Botaniska Förening
Medelpads Botaniska Förening
Sälens Fjällbotaniska Vänner
Uddevalla botaniska förening
Upplands botaniska förening Värmlands Botaniska Förening
Västerbottens läns Botaniska Förening Västergötlands Botaniska Förening
Ölands botaniska förening
Örebro läns Botaniska sällskap
Östergötlands naturalhistoriska förenings botanikgruppEn ansluten förening får inbjudan till våra  olika konferenser och resor, där har föreningen möjlighet att låta en representant delta i SBFs aktiviteter så som resor och konferenser*

*På aktiviteter där antalet platser är begränsat kan vi inte garantera plats utan anmälan sker enligt inbjudan.
*Om aktiviteten är avgiftsbelagd står den lokala föreningen/deltagaren för kostnaden.

Vid SBF:s föreningskonferens och årsmöte har anslutna föreningar möjligheten att sända en representant som har rösträtt på årsmötet (den anslutna föreningen har alltså 1 röst). SBF betalar för den representantens resekostnader.. Om den lokala föreningen vill sända fler medlemmar till konferensen är dessa hjärtligt välkomna, dock har de inte rösträtt eller får resekostnader betalda.

Kostnaden för en förening som vill ansluta sig till SBF är symbolisk: 150:-/år.

En botanisk förening kan söka anslutning till Svenska Botaniska Föreningen genom att kontakta styrelsens ordförande eller vårt kansli.