Medlemsföreningar

Sedan 1979 har Svenska Botaniska Föreningen fungerat som en paraplyorganisation för Sveriges lokala botaniska föreningar.  Vi arbetar för att botanikintresserade i hela landet ska ha en möjlighet till kunskaps och informationsutbyte via de lokala föreningarna och Svenska Botaniska Föreningen, bland annat genom årliga konferenser om intressanta ämnesområden och  information via vår hemsida.

Här nedanför hittar du våra 29 medlemsföreningar, om du vill veta mer om vad de har att erbjuda just i ditt område klickar du på länken till deras hemsidor

Flera av föreningarna har även facebookgrupper/sidor, dem hittar du genom att söka på föreningens namn på facebook.
Några av föreningarna saknar hemsida, om du inte hittar den förening du söker i bland länkarna, kontakta SBF:s kansli, så hjälper vi dig att få kontakt.

Notera att alla medlemsföreningar är självständiga föreningar, och en del av de aktiviteter som anordnas i medlemsföreningarna kräver medlemskap i just den lokala föreningen.


No contacts found.
HomeMedlemsföreningar

Medlemsföreningar


En ansluten förening får inbjudan till våra  olika konferenser och resor, där har föreningen möjlighet att låta en representant delta i SBFs aktiviteter så som resor och konferenser*

*På aktiviteter där antalet platser är begränsat kan vi inte garantera plats utan anmälan sker enligt inbjudan.
*Om aktiviteten är avgiftsbelagd står den lokala föreningen/deltagaren för kostnaden.

Vid SBF:s föreningskonferens och årsmöte har anslutna föreningar möjligheten att sända en representant som har rösträtt på årsmötet (den anslutna föreningen har alltså 1 röst). SBF betalar för den representantens deltagaravgift. Om den lokala föreningen vill sända fler medlemmar till konferensen är dessa hjärtligt välkomna, dock har de inte rösträtt för medlemsföreningen.

Kostnaden för en förening som vill ansluta sig till SBF är symbolisk: 150:-/år.

En botanisk förening kan söka anslutning till Svenska Botaniska Föreningen genom att kontakta styrelsens ordförande eller vårt kansli.