Mjölke

Chamaenerion angustifolium

Foto: Ingemar Gustafsson

Kärt barn har många namn – brudfackla, duntrav, kropp, mjölkört, praktduna, rallarros, rävrumpa, rävsvans, skogsbloss är alla namn på samma blomma: Mjölke. 

Mjölke är allmän i hela landet, från Skåne till Lapplands fjälltrakter. Den växer gärna på sandiga marker som banvallar, vägkanter och kulturmark, men är ofta vanlig även på hyggen och i fjällbjörkskog. Den blommar i juli-augusti med rosaröda blommor som sitter samlade i en lång toppställd smalt pyramidformig klase.  

Artnamnet angustifolium kommer av latinets angustus (smal) och folium (blad) och syftar på bladformen. 

Läs mer på Virtuella floran