Mosippa

Pulsatilla vernalis

Foto: Håkan Sundin

Denna blomma är en av de få lite mer sällsynta blommorna bland de nominerade. Mosippa är sällsynt och förekommer sparsamt upp till Jämtland. Den växer på sandiga marker, särskilt i öppen hedtallskog och på ljunghedar och blommar i april-maj. Blomman är stor och sitter ensam i toppen av stjälken, den är vit på insidan och rödlila och hårig på utsidan. Blomstjälken är först upprätt, sedan hängande för att i frukt åter sträcka sig.  

Artnamnet vernalis kommer av latinets ver (vår) och syftar på blomningstiden. 

Läs mer på Virtuella floran