Skip to main content

Årets växt 2002 - Mosippa

Föreningen har under 2002 som första art – i en förhoppningsvis lång serie arter och år framåt – tänkt ägna mosippan extra uppmärksamhet. Varför minskar den? Hur ser läget ut i landet? Skiljer det sig åt i olika delar? Även om jag är lite sent ute på året, tror jag ni har i färskt minne hur det ser ut på era mosippelokaler.

Skicka in uppgifter till oss, rapportblankett finns att skriva ut från vår hemsida. Om ni inte har tillgång till den, ta gärna kontakt med Staffan Åström, mig eller Linda på kansliet så skickar vi en blankett (se pärmens insida för adresser). Vi hoppas kunna publicera resultatet av de inkomna uppgifterna i en artikel i SBT.

Text: Staffan Åström
Foto: Svíčková Wikimedia CC ASA 3.0