Skip to main content

Årets växt 2013 - Blåklint

Kanske ingen annan växt förknippas så starkt med den svenska sommaren och midsommarfirandet som blåklinten. I år ska du vara extra flitig med att rapportera in dina fynd av den vackra blomman, eftersom den har blivit utsedd till Årets växt.

Blåklint Centaurea cyanus är ettårig och främst höstgroende. Den växer på lätta jordar som gärna får vara något näringsrika. I Sverige finner man blåklinten främst i Götaland och östra Svealand. Dessutom har den spridda förekomster upp längs Norrlandskusten. Blåklinten odlas ibland och kan då sprida sig ut i landskapet. Växtplatserna är sädesåkrar (helst höstsådda), ruderatmark och vägkanter. Traktvis är den fortfarande relativt vanlig, men eftersom den är känslig för ogräsmedel har den liksom många andra åkerogräs en minskande trend. Blåklint är Östergötlands landskapsblomma och också symbol för ett av våra politiska partier. Blåklinten tillhör familjen korgblommiga växter Asteraceae. Den är ettårig och den greniga stjälken är 20–80 cm hög. Bladen är smala, glest flikiga eller hela, undertill är de ullhåriga. Blomkorgarna sitter ensamma på långa skaft.

Blomfärgen är oftast blå men främst i odling finns andra färger såsom vitt och rosa. Blåklint blommar i juni–september. Längs kanten av blomkorgen sitter förstorade och sterila strålblommor. Holkfjällen är ljusgröna och kortfransade i sin översta kant. Blommorna besöks ofta av humlor och bin.

Vi behöver nu din hjälp med att inventera blåklint under 2013. Du kan registrera dina fynd på Artportalen (www.artportalen.se).
Välkommen med dina rapporter!

Text: Ulla-Britt Andersson
Foto: Bernt Fransson, Wikimedia, CC ASA 4.0