Skip to main content

Guldluppen 1996 tilldelas

Lars Erik Muhr

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Lars-Erik Muhr

Guldluppen 1996 tilldelas: Lars-Erik Muhr

Vår motivering lyder: För utomordentligt betydelsefulla insatser som floristik, naturvård och lavtaxonomi, till gagn för amatörer, naturvårdare och vetenskapsmän.

Lars-Erik är kanske mest känd för sina insatser inom lavforskningen där han bidragit till kännedomen om Värmlands lavar på ett mycket förtjänstfullt sätt. Hans publikationer har varit betydelsefulla inom naturvården och som kurs- och exkursionsledare har han stimulerat många botanister, ja även specialister. Men Lars-Erik har inte nöjt sig bara med det rent floristiska: han har publicerat en rad vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter. Som bevis på hans stora insatser har ett lavsläkte blivit uppkallat efter honom, nämligen Muhria.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.