Skip to main content

Guldluppen 1998 tilldelas

Ingmar Holmåsen

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Ingmar Holmåsen

Med 1998 års Guldlupp vill SBF uppmärksamma Ingmars värdefulla insatser inom svensk botanik. Ingmar har systematiskt fotograferat de flesta grupper av växter och lyckats få frampedagogiska och illustrativa bilder även av svårfotograferade arter. Han och hans kamera har genom mer än 30 år verkat som folkbildare. Han har skrivit handböcker i naturfotografering, givit ut egna böcker om växtgrupper och bidragit med bildmaterial i fälthandböcker om lavar,mossor och svampar. Det stöd som fotografierna har gett vid artbestämningar har lett många förbi nybörjarsvårigheterna. Det är få förunnat att vara ute i fält med Ingmar, men även detta är en naturupplevelse av högsta klass. Få har en ödmjukare attityd till naturen och växterna i förening med en utstrålning av stor professionalism.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.