Skip to main content

Guldluppen 2000 tilldelas

Kjell Georgson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Kjell Georgson

Guldluppen 2000 tilldelas: Kjell Georgson

Om man vill veta något om Hallands växtvärld lönar det sig att fråga Kjell Georgson. Han har varit en drivande kraft i utforskandet av Hallands kärlväxtflora, ett tjugoårigt projekt, som ledde fram till att boken Hallands flora utkom 1997. Kjells stora kunnande, hans uthållighet och goda samarbetsförmåga var avgörande för att det kunde genomföras. Artpresentationerna, som upptar en stor del av Hallands flora, är hans verk. De är enastående genom sin träffsäkerhet och sina nyanserade bedömningar, och därtill är de skrivna på ett levande och intresseväckande språk.

För generationer av fältbiologer är Kjell Georgson bekant som författaren till den omtyckta fälthandboken Träd och buskar vintertid, som utkom 1974, och han har även skrivit ett antal botaniska artiklar i tidskrifter. Han har inte begränsat sig till de högre växterna, utan är också en framstående moss- och lavkännare. Vill man beskriva hans skarpsynthet i fält kan man låna Linnés yttrande om en annan stor hallandsbotanist, Pehr Osbeck: ”Der tio örtsökare framgått,finner alltid Kjell något af dem obemärkt”

Men Kjell har inte bara ägnat sig åt att öka det botaniska vetandet och sprida kunskap. Han har också gjort stora insatser för den praktiska naturvården i hemprovinsen, bland annat inom Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Halland, och som samordnare av landskapets floraväktare.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.