Skip to main content

Guldluppen 2001 tilldelas

Anders Delin

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Anders Delin

Anders har en sällsynt kombination av djup kunskap och en god pedagogisk förmåga. I kombination med skarp iakttagelseförmåga, sinne för detaljer, mångkunnighet och ett gottminne är det en lärorik upplevelse att vistas i naturen med Anders. Hans nyfikenhet och intresse för naturen har inga gränser. Inget är honom för litet att iaktta eller berätta om.Anders naturintresse stannar inte vid iakttagelser, utan även att agera är viktigt för honom.Anders är en av de flitigaste naturdebattörerna i dagstidningarna i södra Norrland och i direkta diskussioner med skogsägare. Naturvården ligger honom varmt om hjärtat och speciellt då bevarandet av våra äldre skogar. Han har ett stort nätverk av botanistkolleger och han har tagit initiativ till vad han kallar resor i naturvårdens utmarker för att inventera sällan besökta skogar i Norrlands inland. Anders har enastående arbetskapacitet och vi är många som undrar hur han hinner med, vid sidan av sitt arbete som läkare.

Anders Delin har en lång bakgrund som naturkännare och naturvårdare. Han startade som fågelskådare och fältbiolog. Under 1970-talet började Anders att utforska kärlväxtfloran i Hälsingland. Efterhand samlade han andra botanikintresserade runt sig och startade projekt Hälsinglands flora. Han grundade Gävleborgs Botaniska Sällskap 1982 och har därefter varit dess ordförande. Anders har under en följd av år även varit ordförande i Naturskyddsföreningen i Bollnäs och i Gävleborgs län. Han har också varit med att bilda Bevara Voxnans strömmar. Under 1990-talet har han även varit aktiv i projekt Gästriklandsflora. Naturvårdsfrågor inom skogen har med tiden blivit allt angelägnare för Anders och hans botaniska kunskaper har expanderat till att även innefatta kryptogamer. Allt detta tillsammans,gör att Anders är en värdig mottagare av 2021 års guldlupp.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.