Skip to main content

Guldluppen 2002 tilldelas

Lennart Stenberg

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Lennart Stenberg

Guldluppen 2002 tilldelas Lennart Stenberg

Som motivering vill jag framhålla hans stora engagemang i nordisk kärlväxtfloristik. Lennart Stenberg har en otroligt bred floristisk kunskap och är engagerad i floraprojekt över hela Norden. Han har god kontakt med några lokala projekt och har stor betydelse för flödet av idéer och kunskap mellan dessa. Han författade texten till nordisk kärlväxtflora, där Bo Mossberg står för färgplanscherna och Stefan Ericsson för utbredningskartorna. Detta är idag ett standardverk för nordiska botanister, både proffs och amatörer.

Han startade också inventeringen av Norrbottens flora, som har varit en vit fläck för kärlväxterna, samtidigt som området hyser väldigt få botanister, och ansvarade under flera år för utgivningen av dess tidskrift Nordrutan. Han har ett flertal gånger uppmärksammat nyheter i den nordiska floran genom publikationer både i svensk Botaniska Tidskrift och i lokala botaniska tidskrifter.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.