Skip to main content

Guldluppen 2003 tilldelas

Erik Ljungstrand

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Erik Ljungstrand

Guldluppen 2003 utdelades på föreningens årsmöte i samband med Botanikdagarna i Norrbotten till Erik Ljungstrand.

Erik behöver knappast någon utförlig presentation bland personer som sysslar med botanik i Sverige. Han är allestädes närvarande, svarar på frågor och förklarar om och om igen utan att förtröttas och avslöjar då ett närmast encyklopediskt vetande som han gärna delar med sig av.

Kort sagt: Erik representerar botanisk sakkunskap både för amatörer ute i olika delar av landet och för fackmän vid våra institutioner. Därför valde vi en kortfattad motivering mycket lik den som Linné år 1735 använde då han placerade holländaren Herman Boerhaave, lärare och förnyare inom medicinen och botaniken, bland de främsta inom naturvetenskapen:

Guldluppen 2003 tilldelas den framstående och outtröttlige gynnare, ingen mindre än den vördnadsvärde yngling, vilken man i hela Sverige beundrar såsom nutidens botaniska orakel, Erik Ljungstrand.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.