Skip to main content

Guldluppen 2009 tilldelas

Bengt Nilsson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Bengt Nilsson

Guldluppen 2009 gick till blekingebotanisten Bengt Nilsson. Intresset för den vilda floran väcktes i slutet av 70-talet och Bengt kom tidigt med i Projektet Blekinges flora och blev engagerad i inventeringen. Han hade varit flitig bland trädgårdsamatörerna tidigare, och i samband med sin nystartade fältverksamhet kunde han ta hem allehanda ovanligheter från olika hörn av Norden.

Bengt har alltid haft kameran med sig ut i fält och hans samling av växtfoton är mycket stor. Han har ofta sökt sig till ruderatlokaler, och är en av de mer aktiva ”soptipps-botanisterna” ilandet. Bengt har även samlat flitigt till herbariet i Lund och har på senare år också givit värdefulla bidrag till svampprojektet i Blekinge.
Inom inventerings- och floraväktarverksamheten i Blekinge har Bengt gjort en mycket stor insats men han har även inventerat flitigt i Skåne, Småland och på Öland. Bengts främsta egenskaper är hans aldrig sinande entusiasm som inventerare och hans generositet när det gäller att dela med sig av sina stora kunskaper till andra botanister.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.