Skip to main content

Guldluppen 2011 tilldelas

Ebbe Zachrisson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Ebbe Zachrisson

Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp 2011 tilldelas Ebbe Zachrisson för hans förtjänstfulla insatser inom botanikens område under många år.

Ebbe Zachrisson har under mer än 30 år och särskilt under den senaste 15-årsperioden följt florans utveckling på Haverö Prästäng, vilket 2006 resulterade i skriften om ”Naturreservatet Häverö Prästäng, Historik, skötsel och flora”.
Ebbe Zachrisson började som inventerare för Upplands flora i början av 1990-talet. Han kom snart att tillhöra en av projektets flitiga inventerare, outtröttlig och alltid med fynd av fina arter.Ebbe kom med tiden att tillhöra projektets innersta krets, alltid lika entusiastisk. Ebbe Zachrisson ingick också i redaktionsgruppen för Upplands flora, som kom ut hösten 2010.

Ebbe Zachrisson är en av Sveriges stora floraväktare.

Ebbe Zachrisson ska med sitt brinnande intresse för botaniken nu fortsätta sitt floravårdsarbete genom att guida och sprida kunskap om vårt vackra kulturlandskap. Han säger att han nu äntligen skall finna tid att bli mer bonde, ty han har införskaffat fyra kor som hävdar några av de mest värdefulla betesmarkerna i Östhammarstrakten.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.