Skip to main content

Guldluppen 2012 tilldelas

Kerstin Ekman

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Kerstin Ekman

News - Gulduppen Kerstin Ekman - Foto Sara Mac Key

Foto: Sara Mac Key

Svenska Botaniska Föreningens Guldlupp 2012 tilldelas Kerstin Ekman som genom sina böcker lyfter värdet av att känna till och bli bekant med de vanligaste arterna i naturen för att kunna skapa ett äkta engagemang för de stora frågorna om miljö och hållbar utveckling.

Kerstin Ekman har under 50 år givit ut mer än 30 böcker och i många av dem visar hon på den svenska naturen och dess underbara artrikedom. I senare verk som ”Herrarna i skogen” (2007) och ”Se blomman” (2011) fokuserar hon tydligt på behovet av kunskap om naturens arter och deras samspel. Genom att se till att ge dagens skolbarn kunskap om detta, kan vi ge dem en möjlighet att skapa sig ett hållbart miljöengagemang både på hemmaplan och globalt.Guldluppen 2012 delades ut i Järvsö på Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar som i år tilldrog sig i Hälsingland 11-15 juli

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.