Skip to main content

Guldluppen 2014 tilldelas

Torbjörn Tyler

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Guldluppen 2014 tilldelas Torbjörn Tyler

Guldluppen 2014 tilldelas Torbjörn Tyler

Torbjörn har varit inblandad årligen i ideell florainventering under ett par decenniers tid och inom olika projekt. Dessutom har Torbjörn dragit igång ett stort inventeringsarbete vad gäller mossor där han är synnerligen aktiv. Han har under många år varit delaktig i studiecirkelverksamhet för både oerfarna och lite mera garvade botanister, avseende såväl kärlväxter som mossor. Han har på ideell bas publicerat mycket av intresse för fältbotanister i gemen.
Torbjörn är också mycket aktiv på föreningens Facebook-sidor och andra liknande sajter där han hjälper till med bestämningar och ger synpunkter, alltid lika vänligt och kunnigt.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.