Skip to main content

Guldluppen 2019 tilldelas Peter Ståhl

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Peter Ståhl

News - Gulduppen Peter Ståhl - Kerstin Stickler

Peter Ståhl guidar på Botanikdagarna i Härjedalen 2019, Foto: Kerstin Stickler

Årets mottagare Peter Ståhl mottog utmärkelsen på Botanikdagarnas sista dag i Härjedalen.

Biologen och naturvårdaren Peter Ståhl, Gävle, har oförtröttligt och med största entusiasm arbetat med inventeringen av floran i Gästrikland alltsedan starten 1990, något som 2016 resulterade i publiceringen av verket ”Gästriklands Flora”. Peter har varit med ända från starten, har fungerat som projektledare för arbetet, samt varit redaktör, huvudförfattare och huvudfotograf för boken.
Floran inventerades under mer än femton fältsäsonger i alla delar av landskapet där många botanister bidragit. Det gjordes 315 000 artfynd från mer än 30 000 lokaler.

Peter är också aktiv i Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), är samordnare för Floraväkteriet i Gävleborgs län, och floraväktar också i Härjedalen/Jämtland.
Han är vidare mångårig ledamot i ArtDatabankens ”Expertkommitté för kärlväxter” som bl a arbetar med Rödlistan och mycket annat.

Peter arbetar till vardags med naturinventeringar och skydd på Länsstyrelsen i Gävleborgs län, något som väl harmonierar med botanistintresset. Han har också varit reseledare för internationella botanikresor (Irland). Många av oss minns säkert också Botanikdagarna i Gästrikland 2001 där Peter hade en nyckelroll.

På fritiden vandrar han då och då i Lapplands nordligaste ödemarker, eller vistas vid stugan i Bruksvallarna i Härjedalen. Härifrån noteras det med säkerhet åtskilliga sällsynta växter.
Allt detta gör honom till en utomordentligt värdig mottagare av Svenska Botaniska Föreningens Guldluppen 2019.

Foto: Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock;