Skip to main content

Tidskriften

Vilda Växter

Vilda Växter nr 2, 2022

Media Swap - VV2022-2

För dig som redan är medlem

I detta nummer

Här kan du bland annat läsa om ängar och ängsväxter. Slåttrade gräsmarker, beteshagar, blomrika gräsytor …

Ordet äng används idag för de flesta öppna miljöer. Men vad är egentligen en äng? Emil Åsegård reder ut begreppen och berättar om ängarnas historia och ekologi. Erik Hansson berättar hur du genom att odla vilda växter i trädgården kan göra en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Jan Y. Andersson och Peter Ståhl ger en översikt över växtgruppen pyrolaväxter, i Sverige representerad av fyra släkten. De presenterar alla svenska arter, hur man känner igen dem och var man hittar dem. Detta och mycket annat kan du läsa om i tidskriften.

Vill du läsa hela numret – bli medlem i SBF: https://svenskbotanik.se/bli-medlem/

Innehåll

Blomstervandring i Hakarp – örter och insekter i en övergiven hage.
Vad är en äng? – om språkbruk, markanvändningshistoria, ekologi och naturvård (pdf).
Jubileum – De vilda blommornas dag firar 20 år!
Daggkåpor – från en till många.
Vilda växter i trädgården – gör en insats för den biologiska mångfalden (pdf).
Pyrolor och deras nära släktingar – guide till alla svenska arter(pdf).
Brunbräken – ormbunke med två svenska växtplatser.
På skattjakt med Torbjörn – Minnas botaniska berättelse.
Sommarsvampar – få upp ögonen för mykologisk mångfald.

Tidigare nummer av Vilda Växter