Ögonpyrola

Moneses uniflora

Foto: Niklas Aronsson

Ögonpyrola förekommer i hela landet och är ganska vanlig på näringsrik, gärna något fuktig skogsmark, men den kan även växa i vägskärningar och i vitmossa på myrar. Arten är ganska liten och kan vara svår att upptäcka. Den blommar i juni-juli med en ensam lutande vit blomma som sitter i stjälkens topp. Blomman är väldoftande med utbredd och djupt femkluven krona. 

Artnamnet uniflora kommer av latinets unus (en) och flos (blomma). 

Läs mer på Virtuella floran