Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningens

Historia

Föreningens historia

Svenska Botaniska Föreningen bildades 1907 och är det en förening för alla som är intresserade av vår vilda flora. Vi är en ideell förening med drygt 2 700 medlemmar och 28 anslutna lokalföreningar. Föreningen har ett kansli i Uppsala och har 11 styrelseledamöter som är utspridda över Sverige.

Samtidigt som föreningen bildades startades även Svensk Botanisk Tidskrift. Föreningen sammanträdde till en början alltid (med några få undantag) på Stockholms högskolas botaniska institut. Föreläsningarna var många och populära, det visades ofta fotografier i samband med föreläsningarna, det visades till och med färgfoton redan från början.

En annan viktig verksamhet var exkursionerna, det gjordes kortare exkursioner i närområdet kring Stockholmstrakten, i Uppland och i Södermanland. Längre resor gjordes bland annat till Skåne, Öland, Gotland och Lappland. De senare föregångsresor till Botanikdagarna.

Sex av elva medlemmar i SBF:s första styrelse
Ordförande Veit B Wittrock 1907-1914, Vice ordf. Rutger Sernander,Sekreterare och redaktör Otto Rosenberg, Knut Bohlin, Gustav O. A. Malme, Gustaf Lagerheim

På 1970-talet genomgick föreningen en stor förändring, man ville bland annat förbättra kontakterna mellan landets amatörer och lokalföreningarna. Amatörerna skulle känna samhörighet med tidskriften, som kunde bli något av en botanisk lärobok. 1979 fick föreningen nya stadgar och skulle framöver mer tydligt fungera som en paraplyorganisation/riksförening för svensk botanik.

Föreningens årsmöten i Stockholm var inte särskilt välbesökta och 1978 lanserades idén om att hålla dessa möten på olika platser runt om i landet. Lokalföreningarna hade ansvar för arrangemanget, skulle presentera sig själva, sina trakter och sin flora under några dagar i anslutning till årsmötet. Det första mötet hölls i Kalmar. Botanikdagarna blev en succé och är det fortfarande, resorna blir snabbt fullbokade varje år 2005 hade vi lyckats besöka alla landskap och har nu börjat om.

Två nummer av Svensk Botanisk Tidskrift, första numret 1907, samt ett nummer från 1975.
1971 var första året framsidan hade färgtryck!.

Svenska Botaniska Föreningen har som riksförening haft många lokalföreningar genom åren. I dag har vi 28 lokala medlemsföreningar.

Många av dessa har bildats i samband med inventeringar av deras landskap eller närområden i samband med att en lokalflora skapas/skapats. Det ligger många timmars arbete och en enorm lokal kunskap bakom föreningarnas floror. En av Svenska Botaniska Föreningens roller som riksförening är att fungera som bokförlag för botanisk litteratur.

Vid 100 års jubileet bildades även Jubileumsfonden som gör det möjligt för bland annat lokalföreningarna att söka pengar för att publicera skrifter om och annan dokumentation av flora och vegetation.

Föreningen arbetar även för möjligheterna att våra lokalföreningar ska få möjligheten att ta del av aktuell information, träffa varandra och experter inom olika områden inom botaniken. Detta görs bland annat under föreningskonferensen som hålls i Uppsala en gång om året. Idag hålls föreningens årsmöte i samband med föreningskonferensen.

1995 hölls den första föreningskonferensen i Uppsala och samma år flyttade föreningens verksamhet och arkiv till Uppsala universitets Fytotek. 1998 anställdes föreningens första intendent som blev medlemmarnas kontaktperson. I dag har föreningen 6 anställda runt om i landet.

Foto: Botanikdagarna 2019, Maria van der Wie

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.