Planter og sopp – et foredrag med Klaus Høiland

Norsk Botanisk Förening bjuder in till ett föredrag om växter och svamp.

Samlivet med sopp har vært viktig for evolusjonen av karplanter. Foredrag av Klaus Høiland for Østlandsavdelingen i NBF, tatt opp 11.11.2020. Klaus er professor emeritus ved Universitet i Oslo. Han har mest forsket på sopp, men er også en flink karplantebotaniker. I dette foredraget forteller han om samlivet mellom planter og sopp, mykorrhiza, og den betydning det har hatt for utviklingen av planteriket.