Restaureringen av Gredelby hagar och Trunsta träsk

Upplands Botaniska Förening och Ulf Swenson delar med sig av sina erfarenheter kring det stora restaureringsarbete han och Trunstagruppen har genomfört av Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta. Hela området utgör tätortsnära natur som tack vare Trunstgrupppens gedigna arbete idag erbjuder natursköna miljöer med hög biologisk mångfald. Ulf Swenson fick tillsammans med Trunstagruppen Artdatabankens naturvårdspris tidigare i år.