Rödklöver

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Finalist 6: Trifolium pratense

Rödklöver är vanlig i hela landet nedanför fjällen. Den förekommer idag främst i betesmarker och vägkanter. Mer sällan hittas den på havsstränder. Särskilt i norra Sverige är rödklöver en av våra vanligaste vägkantsväxter på alla typer av vägar från Europavägar till skogsbilvägar och körstigar. Den odlas också ofta som vallväxt.

Rödklöver är en flerårig ärtväxt och blommar hela sommaren och fortsätter att blomma till långt in på hösten. Blomhuvudena är oskaftade och sitter ensamma eller två tillsammans. Kronan är vanligen rosa eller röd, men kan ibland vara vit. Rödklöver är mycket variabel vad gäller hårighet och bladform och fyra typer brukar urskiljas, amerikansk rödklöver och foderrödklöver som är införda vallväxter, strandrödklöver, en låg strandform som främst är känd från Öland, samt ängsrödklöver som är den vanliga rödklövern man oftast träffar på betesmarker och vägkanter.

Artnamnet pratense kommer av latinets pratum (äng) och betyder ‘som växer på ängar’.

Läs mer om rödklöver på Virtuella floran