SBF’s Överklagande Mark- och miljödomstolens domar 2 juni 2014

Svenska Botaniska Föreningen överklagar Mark- och miljödomstolens  dom den 2 juni 2014 om att ge Nordkalk tillstånd att öppna Kalkbrott i Bunge ducker, Gotland.

Svenska Botaniska Föreningens Överklagande 20140617 Bunge ducker

Svenska Botaniska Föreningen överklagar Mark- och miljödomstolens dom den 2 juni 2014 om att ge SMA Mineral tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott.

Svenska Botaniska Föreningens Överklagande 20140617 Stucks kalkbrott