Slåtterblomma

Parnassia palustris

Foto: Josefine Kyhlström Blomqvist

Slåtterblomman är vanlig i norra Sverige och på Öland och Gotland, men förekommer också tämligen allmänt i de östra landskapen i Syd- och Mellansverige.  

Det är en flerårig, lågväxt ört och stjälken blir vanligen en eller ett par decimeter hög, blomman sitter ensam i stjälktoppen och är skålformad med fem vita kronblad som har genomskinliga nerver. Slåtterblomman blommar från juli till september. Slåtterblomma växer på fuktig kalkrik mark, som stränder och betade fuktängar.  

Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen. 

Läs mer på Virtuella floran