Smörboll

Trollius europaeus

Foto: Maria van der Wie

Smörboll är nordlig och är vanligast i fjälltrakterna, men förekommer sällsynt ända ner i Skåne. Arten saknas på Gotland. Den växer oftast på fuktiga marker och är vanligare på kalkrika jordar. 

Smörboll blommar från maj till juli. Blommorna är stora, ungefär tre centimeter breda, och har många gula, kronbladslika yttre hylleblad. Smörboll är lätt att känna igen på sina klargula, bollformade blommor.  

Den tillhör samma familj som smörblommor (Ranunculus) och kabbleka (Caltha palustris) men kan knappast förväxlas med någon annan art. 

Artnamnet europaeus är en latinisering av Europa. 

Läs mer på Virtuella floran