Styvmorsviol

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Viola tricolor

Styvmorsviol finns i hela landet, men är vanlig bara i Syd- och Mellansverige. Den är vanlig i iskärgården runt hela Sveriges kust, där den är en karakteristisk färgklick under blomningen. Styvmorsviolen växer oftast på berg och torra backar, förekommer även tillfälligt i trädesåkrar och andra torrare störda miljöer.

Styvmorsviol är oftast ettårig och blommar från april till oktober, men har sin bästa blomning i maj-juni. Blommorna sitter på skaft från stjälkarna och har fyra mer eller mindre uppåtriktade och ett nedåtriktat kronblad. Blommorna är vanligen flerfärgade men det förekommer också enfärgade blommor i färger från vitt till violett.

Artnamnet tricolor kommer av latinets tres (tre) och color (färg, kulör), namnet betyder trefärgad och syftar på blomman.

Läs mer om styvmorsviol på Virtuella floran