Tranbär

Vaccinium oxycoccos

Foto: Håkan Sundin

Tranbär är vanlig i nästan hela landet, men är mindre vanlig i fjälltrakterna och är sällsynt på Öland och Gotland. Den växer oftast i vitmossa på fuktiga marker, som kärr och myrar. 

Tranbär är ett nedliggande ris med tunn och krypande, rotslående stam och rosaröda blommor. Bladen sitter strödda och är smalt äggrunda, vintergröna och läderartade med något nedvikt kant. Tranbär blommar i juni-juli. Blommorna är rosa md bakåtböjda kronbladsflikar och sitter på långa, tunna, finludna skaft. Bären är ganska stora, röda, och mycket sura. De mognar sent och skall helst plockas efter det att de blivit frostnupna. 

Artnamnet oxycoccos kommer av grekiskans oxys (sur) och kokos (bär). 

Läs mer på Virtuella floran