Tre inventeringsläger av kärlväxter inom växtatlasprojektet

Sareks fjällområden tagen från Ritsem, Foto: Ingvar Sundh

I år ordnas tre läger inom Svenska Botaniska Föreningens växtatlasprojekt. Det blir ett i södra Dalarna, ett i norra Jämtland och ett i Torne lappmarks lågland.

Växtatlasprojektet har som mål att göra en svensk växtatlas över alla vilda kärlväxter som är bofasta i landet. Varje år ordnas inventeringsläger i områden där floran är dåligt kartlagd. Därför har projektet ibland kallats inventering av ”vita fläckar”. Under alla lägren kommer vi att vara ute och inventera under dagarna; vid inventeringarna i låglandet har vi även ett kvällspass då vi går igenom insamlat material. Lägrena i Jämtland och Torne lappmark organiseras av atlasgruppen inom SBF och koncentrerar sig på rutor som är mer eller mindre oinventerade, medan lägret i södra Dalarna organiseras av Dalarnas Botaniska Sällskap och täcker områden med tidigare uppgifter men där det ändå finns en hel del nytt att upptäcka.


Inventering i södra Dalarna 39 juli

Det här inventeringslägret anordnas av Dalarnas Botaniska Sällskap. Vi kommer att inventera i trakterna kring Avesta med Sjöviks folkhögskola som bas under perioden 3–9 juli. Bilresor under inventeringen bekostas av Dalarnas Botaniska Sällskap. Anmälan till Urban Gunnarsson (se nedan).


Inventering i norra Jämtland 1016 juli

Det här inventeringslägret anordnas av Svenska Botaniska Föreningen. Vi kommer att inventera i norra Jämtland med Gäddede som bas under perioden 10–16 juli. Några av deltagarna kommer att inventera till fjälls med boende i tält, medan andra inventerar i låglandet. Förläggning blir i stugor på ”Gäddede Camping och stugor”. Boende, bilresor och helikoptertransporter under inventeringen bekostas av Länsstyrelsen i Jämtland och SBF. Anmälan till Lars Fröberg (se nedan).


Inventering i Torne lappmarks lågland 1723 juli

Det här inventeringslägret anordnas av Svenska Botaniska Föreningen, med Kiruna som bas. Vi kommer att inventera områden öster och sydost om Kiruna. Boende (hotell Gullriset i södra delen av staden) och transporter under inventeringen bekostas av SBF. Anmälan till Lars Fröberg (se nedan).


Anmälan

Anmälan till lägret i Dalarna görs till Urban Gunnarsson på urban.gunnarsson68@gmail.com.
Anmälan till lägrena i Jämtland och Torne lappmark görs till Lars Fröberg på lars.froberg@svenskbotanik.se

I anmälan anger du ditt namn, mobiltelefonnummer och hemstad, vilka dagar du vill delta och om du har tillgång till bil. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till dem som anmäler sig. Frågor kan ställas via e-post till Urban eller Lars.