Tre inventeringsläger – Växtatlasprojektet

Tre inventeringsläger av kärlväxter inom växtatlasprojektet 2023

I år ordnas tre läger inom Svenska Botaniska Föreningens (SBF) växtatlasprojekt. Det blir ett i västra Dalarna, ett i norra Ångermanland och ett i Lule lappmarks lågland.

Växtatlasprojektet har som mål att göra en svensk växtatlas över alla vilda kärlväxter. Varje år ordnas inventeringsläger i områden där floran är dåligt kartlagd. Under alla lägren kommer vi att vara ute och inventera under dagarna och vi har även ett kvällspass då vi går igenom insamlat material.

Inventering i Dalarna 9–14 juli

Det här inventeringslägret organiseras av Dalarnas Botaniska Sällskap med Sälen som bas. Vi kommer att inventera i västra Dalarna (fjäll- och skogslandskap) under perioden 9–14 juli.

Anmälan senast 10 juni:
Anmälan till lägret i Dalarna görs till Urban Gunnarsson på urban.gunnarsson68@gmail.com.
I anmälan anger du ditt namn, mobiltelefonnummer och hemstad, vilka dagar du vill delta och om du har tillgång till bil. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till dem som anmäler sig.

Inventering i norra Ångermanland 16–22 juli

Det här inventeringslägret organiseras av SBF, med Junsele som bas. Vi kommer att inventera i de norra/centrala delarna av Ångermanland. Boende (i stugby) och bilresor under inventeringen bekostas av SBF.
Anmälan senast 10 juni:
Anmälan till lägret i Ångermanland görs till Lars Fröberg på lars.froberg@svenskbotanik.se
I anmälan anger du ditt namn, mobiltelefonnummer och hemstad, vilka dagar du vill delta och om du har tillgång till bil. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till dem som anmäler sig.

Inventering i Lule lappmarks lågland 23–29 juli

Det här inventeringslägret organiseras av SBF, med Gällivare som bas. Vi kommer att inventera både i skogslandet och i fjällnära områden. Boende (i stugby) och bilresor under inventeringen bekostas av SBF.
Anmälan senast 10 juni:
Anmälan till lägret i Lule lappmark görs till Patrik Engström på botanikpatrik@gmail.com eller via telefon 0707882273
I anmälan anger du ditt namn, mobiltelefonnummer och hemstad, vilka dagar du vill delta och om du har tillgång till bil. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till dem som anmäler sig.