Vad är Biologisk mångfald?

Vad är Biologisk mångfald? med Torbjörn Tyler.
En grundläggande föreläsning om biologisk mångfald. – Vad är biologisk mångfald? – Vad krävs för att skapa och bevara en rik biologisk mångfald?