2018: Botanikdagarna i Västmanland

Välkomna till Botanikdagarna i Västmanland!

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets botanikdagar i Västmanlands län 4–8 juli.

Foto: Jan Peterson

Det är första gången botanikdagarna hålls i Västmanland. Årets botanikdagar omfattar tre turer fördelade på tre dagar, där en av dem har en tre km lång vandring i skogsterräng för att besöka ett rikkärr. I övrigt blir det vandring i övervägande lätt terräng. Under kvällarna blir det korta föredrag. Värd för botanikdagarna är Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFiV).

Ängsö naturreservat består av en hel socken med 23 öar och 222 holmar och skär i Mälaren. På Ängsö har ett historiskt landskap bevarats, med fornlämningar, betesmarker, gamla vägar och torp. Ängsö slott där turen startar byggdes på 1480-talet. Markerna bär fortfarande prägel av det slåtter- och betespräglade jordbrukslandskapet som dominerat landskapsbilden under århundranden fram till den agrara revolutionen. Detta tillsammans med kalkrik jord och det milda Mälarklimatet har skapat och bibehållit en artrik flora med växter som är ovanliga i länet. Några exempel är Adam och Eva, backsippa, desmeknopp, fältmalört, gråmalva, hundtunga, jättestarr, kantig fetknopp, liten fetknopp, ljus solvända, skogslök, toppjungfrulin och tulkört.

Brandområde. Hälleskogsbrännans naturreservat och ekoparken Öjesjöbrännan är tillsammans 7 800 hektar. De bildades efter den största skogsbranden i Sverige i modern tid som utbröt 31 juli 2014. Branden täckte över 13 000 hektar i den norra delen av länet. Under 2015 gjorde BFiV en inventering av floran i delar av området med inriktning på svedjenäva. Omkring 65 000 plantor av svedjenäva påträffades och under turen hoppas vi att få se några. Även 17 plantor av brandnäva hittades vilket var en ny art för länet.

Norberg. Klackbergs naturreservat är ett område som kännetecknas av ett flera hundra år gammalt bergsbruk. Här finns en artrik kalkgynnad flora som genom tiderna lockat botanister till ett besök. Bland arter som kan påträffas här finns backvial, murruta, skogsknipprot, spenört, röd skogslilja, spåtistel, sötvedel, tvåblad, vildlin och ängsgentiana. I Silvtjärns naturreservat kommer vi att vandra till ett rikkärr, cirka tre km fram och tillbaka, för att leta den lilla orkidén knottblomster som under senare år minskat i antal på denna lokal. Dvärglummer, gräsull, kärrknipprot, spindelblomster, spädstarr, tagelstarr och tvåblad är andra arter att hålla utkik efter.

Samling och registrering sker på kvällen onsdag 4 juli i Sätra Brunn (satrabrunn.se).

Boende.
Följande boendealternativ finns:

  • Eget boende (inga måltider): 1 800 kr
  • Eget boende (alla måltider utom frukost): 4 130 kr
  • Vandrarhem –del i dubbelrum: 6 580 kr
  • Vandrarhem – enkelrum utan WC: 6 930 kr
  • Vandrarhem – enkelrum med WC: 7 310 kr
  • Hotell – del i dubbelrum: 7 710 kr

I priset ingår exkursioner och i förekommande fall boende och mat fr.o.m. onsdag kväll 4/7 t.o.m. söndag morgon 8/7.

Busstransfer Västerås/Sala – Sätra Brunn t.o.r. 150 kr.

Ankomst 4/7:
Avfärd från Västerås 15.00, Sala ca 15.45.

Hemfärd 8/7:
Avfärd från Sätra Brunn 10.15 (i Sala ca 10.40, Västerås C ca 11.20).

Anmälan är bindande och görs antingen via SBF:s hemsida (svenskbotanik.se) eller per telefon (018-471 28 91) fr.o.m. 19 mars kl. 8.00.
Om det blir övertecknat redan första anmälningsdagen, kommer lottning att ske mellan dem som då anmält sig.

Förfrågningar.
Kontakta Maria van der Wie på SBF:s kansli (018-471 28 91, info@svenskbotanik.se).

Resevillkor
Här finner du våra resevillkor

Försäkra dig inför resan
Våra resor arrangeras helt i egen regi.
Föreningen har ingen försäkring som täcker kostnader om någon deltagare tvingas lämna återbud.
Givetvis försöker vi om det är möjligt att avboka boende etc. eller få in en reserv.
Bara om detta är möjligt kan delar av kostnaden återbetalas.

Varje deltagare måste själv se över sitt försäkringsbehov.
Förutom reseförsäkring så har många försäkringsbolag också en tilläggsförsäkring där avbeställningsskydd ingår.

Förfrågningar
Kontakta Maria van der Wie på SBF:s kansli