Skip to main content

Botanikdagarna i Västerbotten

Botanikdagarna 2024 går av stapeln 11-15 juli

Det är Västerbotten läns botaniska förening som står värd för arrangemanget. Vi kommer visa upp mellersta delen av landskapet, från kusten till inlandet. Boendet är förlagt i Lövånger, närmare bestämt i kyrkstaden. Det är en historisk plats med 117 kyrkstugor där vi kommer att få bo i pittoreska, men invändigt fullt renoverade stugor.

De tre exkursionsdagarna kommer att spenderas enligt följande: kustnära på Bjuröklubb, naturvårdsinriktat i inlandet och rikområden längs Skellefteälven. Kanske inte så många rariteter men ett bra tillfälle att träna på norrländska arter, kanske försöka hitta så många starrar som möjligt eller lära sig 25 arter gräs? Ett bra tillfälle då det finns deltagare och guider att fråga.

Bjuröklubb är ett område som du kanske har hört omtalas på sjörapporten? Det är en fyrplats men även ett naturreservat med gammal skog, hällmarker, sanddyner och stränder. Där kommer vi att vandra längs stranden och bekanta oss med den norrländska strandfloran. Har vi tur kanske strandstarren Carex paleacea blommar men mer troligt är att vi får se mängder av gultåtel Deschampsia bottnica. Landets med råge östligaste ripbär Arctous alpina växer vid fyren och tre arter låsbräken finns vid vägen. En avsnörd vik och en backmyr ingår också i programmet.

Restaurering av naturmiljöer är högaktuellt och vi kommer att besöka några pågående projekt. Däremellan blir det stopp vid mindre vattendrag med allt från sjöranunkel till stormhatt. Under Vi kommer också att passera en lokal för svärdtåg Juncus ensifolius och ett burkmuseum! Det blir den kortaste dagen i fält så då kommer det finnas tid för egen kvällsaktivitet. Vid boendet kommer det att finnas ett växtbestämningsrum med några steroluppar och en lärare som kan svara på frågor. Sockenmuseet och kyrkan kan vara värt ett besök eller kanske Västerbottens enda lokal för backtimjan Thymus serpyllum. På betydligt närmare avstånd hittar man en klassisk lokal för den i Västerbotten ovanliga arten paddfot Asperugo procumbens, nämligen under kyrkstuga 201.

Sista dagen blir den längsta, men spännande stopp kompenserar nog för detta. Vi tar sikte mot Norsjötrakten och tittar på arter som finnros Rosa acicularis, älvsallat Lactuca sibirica och röd trolldruva Actaea erythrocarpa. Lunchstopp planeras vid Svansele dammängar med utsikt över de vidsträckta raningsmarkerna. Målet är Kryddgrovan, en rik lokal med den ”kryddiga” arten myskmåra Galium triflorum och en närliggande myr med bland annat dvärgtätört Pinguicula villosa.

Boendealternativ och deltagaravgifter

 • Enkelrum i stuga - 8 100 kr
 • Dubbelrum i stuga* - 7 800 kr
 • Ställplats** + matpaket - 6 500 kr
 • Eget boende + matpaket - 5 900 kr
 • Ställplats** (egen mat) - 4 900 kr
 • Eget boende (egen mat) - 4 300 kr

* Stugorna innehåller 1 eller 2 dubbelrum/stuga.
** Ställplats för husbil/husvagn, tillgång till servicestuga ingår.

Anmälan och platsbesked

 • Intresseanmälan öppnar 2:e april klockan 09.00.
 • Besked om plats lämnas så snart vi kan.
 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Om anmälningsavgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en person som står på reservplats.
 • Vid negativt besked om plats, får du valet om du vill stå kvar på reservplats eller om du vill ta bort din intresseanmälan, ingen avgift debiteras.

Betalning

 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas.
  Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Anmälningsavgiften samt slutbetalningen aviseras på samma avi, uppgifter för båda betalningarna finns på avin. Slutbetalningen ska vara SBF till handa senast 31/5.

SBF rekommenderar alla som följer med på Botanikdagarna att se över sitt reseskydd. Kontrollera så att du har en reseförsäkring om du skulle behöva avboka din plats

Resevillkor

Föreningens resevillkor hittar du på svenskbotanik.se/villkor