Botanikdagarna 2019

Välkomna till Botanikdagarna i Härjedalen!

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets botanikdagar i västra Härjedalen 17–21 juli. Det är 30 år jämnt sedan botanikdagarna senast hölls i Härjedalen. Årets botanikdagar omfattar turer fördelade över tre dagar, alla med tema fjäll och fjällnära miljöer. Under kvällarna blir det korta föredrag. Värdar för botanikdagarna är Medelpads Botaniska Förening och Jämtlands Botaniska Sällskap.

Stor-Mittåkläppen.
Härjedalens kanske mest kända profil är också ett rikt blomsterfjäll, tio km norr om Bruksvallarna. Vi går från Djupdalsvallen upp genom fjällbjörkskog mot kalfjäll. Alternativa rutter med olika svårighetsgrad finns. Några exempel på arter är fjällgentiana, gullspira, lappvedel, isvedel, vippvedel, dvärgyxne, fjällyxne, bruntåg och borststarr. Extra stopp i Bruksvallarna för att se brokstarr och borststarr.

Torkilstöten.
Rikt blomsterfjäll 5 km nordväst om Ljungdalen. Alternativa rutter med olika svårighetsgrad. Resa över Flatruet med stopp för att beundra vyn. Några exempel på arter är grönbräken, taggbräken, alpstenbräken, gulldraba, bergdraba, ett stort antal olika bräckor, nätvide, glansvide, svedstarr, svartstarr m.m.

Sandåsvallen.
Levande säter med betande kor och får. Högt över Tänndalssjön med utsikt över sjöar och fjäll. Vi får en liten presentation av sätern och säterlivet. Natura 2000-område. Några exempel på arter är kattfot, stagg, vityxne, brudsporre och vitsippsranunkel.

Sølendet.
Några stenkast in på den norska sidan av gränsen vid Brekken ligger Sølendets naturreservat. Forskare från Trondheim berättar om unik restaurering av omfattande slåttermarker på 800 m ö.h. Några exempel på arter är brunkulla, fleraxig sävstarr, fältgentiana, rosenbinka, flera arter av handnycklar Dactylorhiza och flera låsbräkenarter.

Samling och registrering sker på kvällen onsdag 17 juli på Hotell Funäsdalen. Resa till och från Funäsdalen sker enskilt.


Botanikdagarna kommer att utgå från Funäsdalen Berg & Hotell som ligger precis mitt emot Funäsgondolen. Anläggningen har både hotellrum och vandrarhemsrum, de senare har handfat på rummet, men dusch och toalett i korridoren utanför.

Följande boendealternativ finns:

 • Enkelrum (hotell): 8 295 kr
 • Dubbelrum (hotell): 7 495 kr
 • Flerbäddsrum (hotell, 3-4 personer7rum): 6 750 kr
 • Dubbelrum (vandrarhem): 6 565 kr
 • Eget boende + mat (ej frukost): 4 515 kr
 • Eget boende (ej mat): 2 500 kr

I priset ingår exkursioner, föreläsningar och i förekommande fall boende och mat från och med onsdag kväll 17/7 till och med söndag morgon 21/7.
Alla priser är/ deltagare.

Anmälningsavgift: 1 000:- betalas vid bekräftelse av plats på Botanikdagarna. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning

OBS! betala inte in någon anmälningsavgift innan du har fått en bekräftelse på att du har fått plats på 
Botanikdagarna.Anmälan görs antingen via SBF:s länken ovan eller per telefon (018-471 28 91)
Sista anmälningsdag 17 mars.

Förfrågningar.
Kontakta Maria van der Wie på SBF:s kansli
018-471 28 91, info@svenskbotanik.se


Resevillkor

Botanikdagarna är en föreningsresa som arrangeras av medlemmar för medlemmar. För att anmäla ditt intresse och kunna följa med på Botanikdagarna måste du vara medlem i Svenska Botaniska Föreningen.

Anmälan och platsbesked

 • Intresseanmälan är öppen 25:e februari till 17:e mars.
 • Besked om plats lämnas efter sista anmälningsdag.
 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
  Om anmälningsavgiften inte betalas kan din plats gå vidare till en person som står på reservplats.
 • Vid negativt besked om plats, får du valet om du vill stå kvar på reservplats eller om du vill ta bort din intresseanmälan, ingen avgift debiteras.

Botanikdagarnas start, innehåll och slut

 • Botanikdagarna börjar onsdagen 17/7 2019 på Funäsdalens Berg och Hotell, Funäsdalen. Programmet avslutas på lördagskvällen 20/7 på samma plats.
 • I priset ingår exkursioner, föreläsningar och i förekommande fall även boende och måltider från onsdag kväll 17/7 till och med söndag morgon 21/7. Exkursionerna utgår från och avslutas på Funäsdalens Berg och Hotell.
 • Observera att du själv ansvarar för och bekostar resor till och från Botanikdagarna.

Betalning

 • I samband med positivt besked om plats ska en anmälningsavgift på 1 000:- betalas. Avi medföljer beskedet, betalningstiden är 10 dagar.
 • Slutbetalningen av deltagaravgiften ska vara SBF tillhanda senast 31/5 (Deltagaravgift minus anmälningsavgiften). Separat avi skickas minst 30 dagar innan slutbetalningen ska vara SBF till handa.

Avbokning

 • Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning av plats.
 • Kvarvarande del av deltagaravgiften återbetalas endast i sin helhet om den avbokade platsen kan övertas av någon på reservplats.
 • I de fall att platsen ej övertas av annan resenär, kan endast de delar av deltagaravgiften som SBF kan avboka utan kostnad för SBF, återbetalas.

SBF rekomenderar alla som följer med på Botanikdagarna att se över sitt reseskydd. Kontrollera så att du har en 
reseförsäkring om du skulle behöva avboka din plats.