Hälleforsinventering – Växtatlasprojektet

29 juni – 2 juli

Inventering av kärlväxter i norra länsdelen (Örebro län) som ingår i den rikstäckande atlasinventeringen som Svenska botaniska föreningen genomför.  Om man deltar alla dagar ordnas boende i närheten  – kostnadsfritt för medlemmar.

Anmälan

Anmäla görs senast 1 maj till Michael Andersson per mejl till: primus@telia.com eller till tfn 019-33 59 54 eller 073-05 23 675.  Vill man endast delta en dag måste man anmäla sig 2 dagar i förväg. Ett ypperligt tillfälle att lära sig nya arter och hur en inventering går till. 

Foto: Michael Andersson