2018: Inventering på egen hand i Pite lappmark

Föreningen Pite lappmarks flora 2018

Efter tio år avslutade vi 2016 fasen med organiserade inventeringsläger och i stället börjat planera att utge en publikation.  Däremot vill vi uppmuntra till inventering i privat regi, då man befinner sig i trakten. Många inventeringsrutor à 5 x 5 km kvarstår, både i skogslandet och till fjälls.

Vi hjälper gärna till med underlag och tips om lediga rutor! Du kan också skaffa dig en översikt i Artportalen.se över detta.

Var snäll kontakta för information:

Charlotte Nordgren, tel. 076 – 82 555 62 för skogslandet

Elisabet Arvidson, tel. 070 – 350 50 72 för fjällen

Välkommen!

Styrelsen, FPLF