SBF-förlaget

Föreningen har sedan starten 1907 utöver ge ut Svensk Botanisk Tidskrift även tryckt flertalet supplement och särtryck. Den verksamheten har utvecklats till det som i dag heter SBF-förlaget.

Bokförlaget har främst gett ut landskaps- eller lokalfloror, men även andra floror, atlaser,guideböcker och läroböcker har givits ut. 
Samarbetsparters vid bokutgivningen brukar oftast vara en lokalförening, men ibland även privatpersoner.

Lista på de böcker som föreningen har givit ut med ISBN-nummer knutna till Svenska Botaniska Föreningen och SBF-förlaget

TitelFörfattareKolumn1
2016  Gotlands floraBo-Göran Johansson,
Jörgen Petersson
978-91-980526
2016  Gästriklands flora Peter Ståhl978-91-980526-5-7
2016  Upptäck blommornas världEva Stenvång-
Lindqvist
978-91-980526-7-1
2015  Sandmaskrosor i Sverige och
Danmark
 Göran Wendt978-91-980526-6-4
2014  En guide till Ölands växtvärldRed: Thomas Gunnarsson978-91-980526-3-3
2013  Närkes flora Lars Löfgren978-91-980526-1-9
2013  Lär känna våra sällsynta fjällväxterMora Aronsson,
Margareta Edqvist, 
Thomas Strid
978-91-980526-0-2
2013  Botanisten Rolf Lidberg Stefan Grundström978-91-980526-2-6
2012  Norrbottens flora. 1Red. Lennart Stenberg978-91-977055-5-4
2010  Norrbottens flora. 2Red. Lennart Stenberg978-91-977055-6-1
2010  Norrbottens flora. 3Red. Lennart Stenberg978-91-977055-8-5
2010  Upplands floraRed: Lena Jonsell978-91-977055-3-0
2010  Medelpads floraRolf Lidberg,
Håkan Lindström
978-91-977055-4-7
2008  Floran i Karlskoga kommunRed: Owe Nilsson978-91-977055-2-3
2007  Smålands flora band 1Red: Margareta Edqvist,
Thomas Karlsson
978-91-977055-0-9
2007  Smålands flora band 2Red Margareta Edqvist,
Thomas Karlsson
978-91-977055-1-6 
2006  Blekinges floraRed: Lars Fröberg978-91-972863-8-1
2004  Floran i Habo kommunGösta Börjeson91-972863-7-0 
2004  Lichen-forming and lichenicolous fungi
of Fennoscandia
Rolf Santesson91-972863-6-2
2003  Västergötlands floraAnders Bertilsson91-972863-4-6
2002  Nordic lichen flora. Vol. 2Ahti91-972863-5-4 
1999  Nordic lichen flora. Vol. 1Ahti91-972863-3-8 
1997  Hallands floraKjell Georgson m fl91-972863-0-3
1997  Floran i Oskarshamns kommunÅke Rühling91-972863-2-X
1997  Skyddsvärda lavar i sydvästra SverigeUlf Arup91-972863-1-1
1993  Floravård i jordbrukslandskapet: 
skyddsvärda växter
Red: Torleif Ingelög91-971255-7-1
1993  The lichens and lichenicolous fungi
of Sweden and Norway
Rolf Santesson91-971255-8-X 
1992  The non-lichenized pyrenomycetes
of Sweden
Owe E Eriksson91-971255-6-3 
1992  Östergötlands flora 2.a upplErik Genberg,
Folke Lind
91-971255-5-5
1991   Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige
:en fältflora
Dag Ekholm, 
Thomas Karlsson
Ebba Werner
91-971255-4-7
Nu tillgänglig som PDF:..
Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige
 – en fältflora ( ca 8 MB)
..
Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige
 – en fältflora (ca 18 MB)
..
1991   Hotade växter i Sverige 1990:
kärlväxter, mossor  lavar och svampar:
förteckning och länsvis förekomst
.91-971255-3-9
1990  Ångermanlands floraJan W Mascher,  Evert Mo91-971255-2-0 
1989  Halle- och Hunnebergs floraAnders Bohlin, Mats Geijer91-971255-0-4
1989  Kärlväxtfloran i Amnehärad och Södra RådaArne Sjögren91-971255-1-2
1994  Härjedalens kärlväxtfloraBengt Danielsson91-971255-9-8