SBF-förlaget

Föreningen har sedan starten 1907 utöver ge ut Svensk Botanisk Tidskrift även tryckt flertalet supplement och särtryck. Den verksamheten har utvecklats till det som i dag heter SBF-förlaget.

Bokförlaget har främst gett ut landskaps- eller lokalfloror, men även andra floror, atlaser,guideböcker och läroböcker har givits ut. 
Samarbetsparters vid bokutgivningen brukar oftast vara en lokalförening, men ibland även privatpersoner.

Lista på de böcker som föreningen har givit ut med ISBN-nummer knutna till Svenska Botaniska Föreningen och SBF-förlaget

TitelFörfattareISBNMer info/
Köp
2019 Nyköpings floraHans Rydberg 978-91-977055-9-2 Köp/
Läs mer
2019 Hälsinglands flora Anders Delin,
Arnold Larsson och
Björn Wannberg
978-91-979220-5-5 Köp/
Läs mer
2016 Gotlands floraBo-Göran Johansson,
Jörgen Petersson
978-91-980526Köp/
Läs mer
2016 Gästriklands flora Peter Ståhl978-91-980526-5-7Köp/
Läs mer
2016 Upptäck blommornas världEva Stenvång-
Lindqvist,
Margareta Edqvist
978-91-980526-7-1Köp/
Läs mer
2015  Sandmaskrosor i Sverige och
Danmark
 Göran Wendt978-91-980526-6-4Köp/
Läs mer
2014  En guide till Ölands växtvärldRed: Thomas Gunnarsson978-91-980526-3-3Köp/
Läs mer
2013  Närkes flora Lars Löfgren978-91-980526-1-9Köp/
Läs mer
2013  Lär känna våra sällsynta fjällväxterMora Aronsson,
Margareta Edqvist, 
Thomas Strid
978-91-980526-0-2Köp/
Läs mer
2013  Botanisten Rolf Lidberg Stefan Grundström978-91-980526-2-6Slutsåld/
Läs mer
2012  Norrbottens flora. 1Red. Lennart Stenberg978-91-977055-5-4Köp/
Läs mer
2010  Norrbottens flora. 2Red. Lennart Stenberg978-91-977055-6-1Slutsåld/
Läs mer
2010  Norrbottens flora. 3Red. Lennart Stenberg978-91-977055-8-5Slutsåld/
Läs mer
2010  Upplands floraRed: Lena Jonsell978-91-977055-3-0Köp/
Läs mer
2010  Medelpads floraRolf Lidberg,
Håkan Lindström
978-91-977055-4-7Köp/
Läs mer
2008  Floran i Karlskoga kommunRed: Owe Nilsson978-91-977055-2-3Köp/
Läs mer
2007  Smålands flora band 1Red: Margareta Edqvist,
Thomas Karlsson
978-91-977055-0-9Slutsåld/
Läs mer
2007  Smålands flora band 2Red Margareta Edqvist,
Thomas Karlsson
978-91-977055-1-6  Slutsåld/
Läs mer
2006  Blekinges floraRed: Lars Fröberg978-91-972863-8-1Köp/
Läs mer
2004  Floran i Habo kommunGösta Börjeson91-972863-7-0 Köp/
Läs mer
2004  Lichen-forming and lichenicolous fungi
of Fennoscandia
Rolf Santesson91-972863-6-2Slutsåld/
Läs mer
2003  Västergötlands floraAnders Bertilsson91-972863-4-6Köp/
Läs mer
2002  Nordic lichen flora. Vol. 2Ahti91-972863-5-4 Köp/
Läs mer
1999  Nordic lichen flora. Vol. 1Ahti91-972863-3-8 Slutsåld/
Läs mer
1997  Hallands floraKjell Georgson m fl91-972863-0-3Slutsåld/
Läs mer
1997  Floran i Oskarshamns kommunÅke Rühling91-972863-2-XKöp/
Läs mer
1997  Skyddsvärda lavar i sydvästra SverigeUlf Arup91-972863-1-1Slutsåld/
Läs mer
1993  Floravård i jordbrukslandskapet: 
skyddsvärda växter
Red: Torleif Ingelög91-971255-7-1Slutsåld/
Läs mer
1993  The lichens and lichenicolous fungi
of Sweden and Norway
Rolf Santesson91-971255-8-X Slutsåld/
Läs mer
1992  The non-lichenized pyrenomycetes
of Sweden
Owe E Eriksson91-971255-6-3 Slutsåld/
Läs mer
1992  Östergötlands flora 2.a upplErik Genberg,
Folke Lind
91-971255-5-5Köp/
Läs mer
1991   Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige
:en fältflora
Dag Ekholm, 
Thomas Karlsson
Ebba Werner
91-971255-4-7Slutsåld/
Läs mer/
PDF
1991   Hotade växter i Sverige 1990:
kärlväxter, mossor  lavar och svampar:
förteckning och länsvis förekomst
.91-971255-3-9Slutsåld/
Läs mer
1990  Ångermanlands floraJan W Mascher,  Evert Mo91-971255-2-0 Slutsåld/
Läs mer
1989  Halle- och Hunnebergs floraAnders Bohlin, Mats Geijer91-971255-0-4Slutsåld/
Läs mer
1989  Kärlväxtfloran i Amnehärad och Södra RådaArne Sjögren91-971255-1-2Slutsåld/
Läs mer
1994  Härjedalens kärlväxtfloraBengt Danielsson91-971255-9-8Slutsåld/
Läs mer