Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

In till herbariet eller ut till Utö i senaste SBT

SBT2022-1_omslagsbt116-1-2022-ljus-1024x768

Omslaget är illustrerat av Oskar Jonsson/Oskars idé.

För dig som redan är medlem

I detta nummer

Det senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift bjuder på en mångfald av olika artiklar. För handen på hjärtat, vad vet du egentligen om skvattram mer än att bladen doftar säreget? Och varför är herbarier så viktiga i vår tid när många arter minskar och ibland försvinner för alltid från jorden? I detta häfte finns artiklar som passar glada amatörer till de som vill grotta ner sig i nomenklaturens värld.

På herbariet som finns inne på Evolutionsmuseet i Uppsala finns det pressade växter som sedan länge försvunnit ur det vilda. Mats Hjertson ansvarar för kärlväxtsamlingarna och berättar mer om herbariet. Läs artikeln här.

Ingvar Backéus är växtekolog och har tidigare forskat på både utbredning och fortplantning hos skvattram. I den här artikeln går han igenom ekologin hos denna säreget doftande art som blommar strax innan blåbären mognar. Läs artikeln här.Läs artikeln här.

Kalköarna i Stockholms skärgård bjuder på en rik flora och Utö är den mest lättillgängliga av dessa. Gör som Linnés lärjunge Anders Tidström och besök ön en solig dag i slutet av maj då orkidén Adam och Eva blommar. Läs artikeln här.

Medelpads Botaniska Förening har varit med och arrangerat ett seminarium om de unika natur- och kulturvärden som finns på Alnön utanför Sundsvall. Ett viktigt syfte har varit att samla olika intresseområden för att kunna utveckla områdets värden. Här kan du se alla filmerna från seminariet.

Numret innehåller två recensioner som du också kan läsa på vår hemsida. Emil V. Nilsson har recenserat Karlfeldts vilda flora av Bengt Jonsell och antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster med redaktörerna Håkan Tunón och Klas Sandell.

Rättelser och tillägg

På sidan 10 i notisen om nya svenska namn på kärlväxter står det fel namn på Euphorbia prostrata. Rätt svenskt namn ska vara sandtörel. Vidare på samma sida har Thymus praecox, fått ett nytt svenskt namn som är junitimjan.

Två andra nya svenska namn tillkom under 2021. Det var arten Dianthus giganteiformis som givits det svenska namnet systranejlika och underarten D. giganteiformis subsp. pontederae som fått det svenska namnet pontisk systranejlika.

På sidorna 62 och 63 står det fel fotografnamn. Rätt namn ska vara Ingvar Sundh.

Innehållsförteckning

1 Innehåll

3 Mora Aronsson: Galantofiler och andra nördar

4-11 Aronsson, M., Glännman, J., Nilsson, E.V., Stridh, B. & Sundberg, S: Notiser

12 Emil V. Nilsson: Herbariet på Evolutionsmuseet

18 Jan Y. Andersson: Grönpyrola är årets växt

22 Ingvar Backéus: Det är långt mer än doften som gör skvattram unik

32 Anders Erixson: Utö bjuder på orkidéer i Stockholms skärgård

36 Lars Johnson, Stig Invarsson & Åsa Wiberg: Utänge ö

44 Mats Thulin: Fynd av hårnarv på Gotland väcker namnfrågor

52 Svante Malmgren: Vilda orkidéer behöver bara några få år från frö till blomma

58 Emil V. Nilsson: När heden blommade röd av ljungen

59 Emil V. Nilsson: En mångfald av både natur och kultur

60 Föreningen är kritisk till strandskyddsutredningen

61 Välkommen till Botanikdagarna på Öland

62 Fungerande artskydd kräver föreningar och museer

63 Tre inventeringsläger i växtatlasprojektet

64 Årsmöte och föreningskonferens 2022 – se hemsidan!

Omslagets insida Seminarium om Alnöns unika natur

Tidigare nummer av SBT