Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Skogens arter, flytt av äng och backsippor i senaste SBT

omslagsbild-1024x768

Omslaget är illustrerat av Åke Aronsson

För dig som redan är medlem

I detta nummer

Mats Karström har använt sin kunskap för att utveckla en inventeringsmetodik som bygger på arter. Du kan även läsa om Botanikdagarna, hybrider mellan krypbjörnbär och hallon, hur det gått för backsippor 44 år efter att de flyttades och mycket mer i senaste SBT.

Mats Karström bjöd upp SBTs redaktör Emil V. Nilsson upp till Vuollerim på ett riktigt skogsäventyr. De letade efter den nyckfulla orkidéen skogsfru men också ringlav som hjälpt till att skydda femilaskogen Jiellká-Rijagåbbå och låsbräknar på ängen som flyttades till Messaure. Här kan du läsa en längre version av reportaget och se på filmer med Mats.

Visst vore det bra med en ny modern växtatlas över Sveriges kärlväxter! Svenska Botaniska Föreningen driver ett projekt för att det ska bli verklighet. Förutom reportaget i tidskriften finns här en längre version som går igenom olika granskningsförfaranden på djupet (läs den här).

I månadsskiftet juni-juli hölls Botanikdagarna på Öland. Nu kan du läsa en intervju med Ulla-Britt Andersson och även se en film där hon presenterar arter och miljöer som deltagarna fick uppleva (läs och titta här).

I en rapport till regeringen har Anders Carlhäll sammanställt svensk forskning om dödliga sjukdomar på ask och alm. Nu kan du läsa hans personliga reflektion kring rapporten här.

Innehållsförteckning

145 Innehåll

147 Mora Aronsson: Hösten är här

148-159 Christiansen, D., Greiser, C., Grönvik, L., Hamne, G., Hellsten, C., Hylander, K., Karlsson, J., Koelemeijer, I., Nilsson, E. V., Stibe, L, Svensson, J., Wernersson, B. & Wikström, P: Notiser

160 Emil V. Nilsson: Mats artkunskap räddar naturskog

168 Lars Fröberg & Emil V. Nilsson: På väg mot en ny växtatlas för Sveriges kärlväxter

174 Emil V. Nilsson: Öland bjöd botanister på mångfald och värme

180 Sven-Olov Borgegård & Ola Jennersten: Lyckad flytt av backsippor

186 Ulf Ryde, Mikael Hedrén, Tore Mattsson & Tomas Burén: Hybrider mellan hallon och krypbjörnbär

194 Peter Ståhl: Brokstarren som glömdes bort i Bruksvallarna

196 Jan Y. Andersson: Fyra gånger så många rapporter av tibast förra året

200 Anders Clarhäll: Hopp för ask och alm

202 Staffan Åström: Att digitalisera en flora

204 Sebastian Sundberg: En episk botaniktripp (recension av Richard Dawson And Circles skiva Henki,

205 Ingemar Södergren: Monokultur inom skogssektorn (recension av Skogslandet – en granskning av Lisa Röstlund,

206 Sex deltagare på botanikläger för unga vid Aktse (föreningssidor)

207 Ulla-Britt Andersson tog emot guldluppen i fält (föreningssidor)

208 Föreningsinformation

Omslagets insida: Dalafloran var först på nätet

Tidigare nummer av SBT