Skip to main content

Svensk Botanisk Tidskrift

Senaste SBT fokuserar på fältgentiana i Sverige

omslagsbild-webb-sbt11822024

Klicka här om du vill få Svensk Botanisk Tidskrift hem till dig.

För dig som redan är medlem

I detta nummer

I det senaste numret av Svensk Botanisk Tidskrift kan du läsa om hur det gått för fältgentianan i Sverige sedan 1990, men även om hur visenter skulle kunna påverka floran, backklöver och brunklöver och mycket mer!

Carl-Gustaf Thulin är forskaren på Sveriges lantbruksuniversitet som vill återinföra visenter i Sverige. De är idag Europas största vilda landlevande däggdjur och skulle kunna ta över ekosystemfunktioner som nötboskap och tidigare uroxar har stått för.


Se en film där Carl-Gustaf Thulin berättar om rapporten som undersöker möjligheterna till återintroduktion av visent till Sverige. Produktion: Emil V. Nilsson.

Sebastian Sundberg, Olivia Friberg, Emma Marander och Henrik Thurfjell skriver om hur det gått för fältgentianan i Sverige 1990–2023. De tar sin utgångspunkt i tusentals rapporter från floraväktare. Generellt sett kan de inte konstatera några statistiskt säkerställda trender för de tre olika varieteterna eller för underarten fältgentiana. Det är stora variationer i antalet plantor mellan lokaler och år.

SBT2024-2_Upprop-Fig1-skarp

Tidig fältgentiana (till vänster), intermediär (mitten) och sen fältgentiana (till höger) varierar i antalet stamsegment. Diagrammet är baserat på 34 lokaler av fältgentiana i Uppland där totalt 1150 plantor har räknats.

Upprop! Räkna ledstycken och notera blomningstid hos dina lokaler med fältgentianor. Rapportera resultatet i Artportalen och bidra till vår kunskap om de artrika gräsmarkernas flaggskepp. Läs mer om uppropet här (pdf).

Innehållsförteckning

67 Mora Aronsson: Kritik emot Sverige

68 Patrik Engström, Birgitta Herloff, Anton Lundqvist, Emil V. Nilsson, Martin Sandmerk & Philipp Weiss: Notiser

78 Emil V. Nilsson: Han vill återinföra visenter i Sverige (se film kopplad till artikeln)

84 Botanisera bland ljunghed och strandäng i Stensjöstrand: Många rapporterade när grönpyrola var årets växt

88 Jan Y. Andersson: Leta efter backklöver och brunklöver i sommar

94 Emil V. Nilsson: Lieslåtter på Norra Mossby

98 Sebastian Sundberg, Olivia Friberg, Emma Marander & Henrik Thurfjell: Fältgentiana i sverige 1990–2023 (digitalt supplement finns här)

114 Sebastian Sundberg, Ebbe Zachrisson & Tommy Lennartsson: Upprop! Hjälp oss få koll på fältgentianans varieteter (ladda ner pdf inklusive supplement)

116 Marie Glahn: Drastiska effekter av den kapade naturvårdsbudgeten

118 Gustav Johansson: En ny flora öppnar dörren till vattenväxternas värld (recension)

122 Raul Vicente: Nyutgåva ökar kunskap om lavar (recension)

123 Stefan Olander: Svampbibeln från Dalarna

124 Nyheter från Svenska Botaniska Föreningen

125 Försommarkollen 5–6 juni

126 Guldluppen 2024 till Henrik Weibull (se en film från utdelningen)

127 Styrelseledamot: Bengt Stridh

128 Ny styrelse för 2024

Omslagets insida: Jan-Olov Tedebrand: Fäbodtema i Medelpads Botaniska Förening

Tidigare nummer av SBT