Lär känna våra sällsynta fjällväxter

Författare: Mora Aronsson, Margareta Edqvist, Thomas Strid
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-980526-0-2

Köp boken från din lokala bokhandel eller:

Adlibris

Bokus

Naturbokhandeln

 

Återförsäljare – kontakta: order@svenskbotanik.se

 

Beskrivning

Författare: Mora Aronsson, Margareta Edqvist, Thomas Strid
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-980526-0-2

För att kunna bevara våra mest sällsynta växter, som är rödlistade och inte har sin framtid säkrad i Sverige, krävs kunskap om var de finns. Med hjälp av denna bok hoppas vi att du inspireras till att öka kunskapen om våra rödlistade fjällväxter.