Medelpads flora

Författare: Rolf Lidberg, Håkan Lindström
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-4-7

Kan köpas från:
Medelpads Botaniska Förening

Kan även finnas på antikvariat:

Antikvariat.net

Bokbörsen

Beskrivning

Författare: Rolf Lidberg, Håkan Lindström
Förlag: SBF-förlaget
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977055-4-7

Boken om kärlväxtfloran i Medelpad är resultatet av ett mångårigt arbete, som inleddes av Rolf Lidberg och som de senaste åren involverat ett tiotal personer.
I bokens inledande kapitel beskrivs landskapets naturtyper, geologiska förhållanden och klimat samt olika vegetationstyper. Ett kapitel ger en historisk överblick över den tidiga utforskningen av floran i Medelpad., ett annat ägnas barlastfloran under sågverksepoken.
I boken huvuddel, artförteckningen, beskrivs för varje i Medelpad funnen art det tidigaste dokumenterade fyndet, dess nuvarande förekomst i landskapet och i vilka växtmiljöer den påträffas. Uppgifterna baseras främst på inventeringar av bokens huvudförfattare Rolf Lidberg och Håkan Lindström. Motsvarande uppgifter om utbredning i Collinders Medelpads flora från 1909 redovisas som jämförelse. Sammanlagt upptas 2267 taxa, vari inbegrips arter, underarter, varieteter och ”småarter” i apomiktiska släkten. Omkring 850 arter kan anses bofasta i landskapet. Med kartor beskrivs utbredning för omkring 470 arter.
Läsaren leds i ett kapitel till nästan 40 botaniskt intressanta besöksmål.