Floraväktarläger i Östergötland 15-19 juni

Foto: Björn S, Wikimedia CC.

Svenska Botaniska föreningen ordnar ett floraväktarläger i Östergötland 15–19 juni. Vi kommer att söka efter strandviol, strandbräsma, slåttergubbe och mycket annat. Den här tiden finns det många växtarter att titta på.

Vi utgår från ett vandrarhem invid Göta kanal i Norsholm. Vi träffas där onsdag kväll för en introduktion. Under torsdag till söndag delar vi upp oss i smågrupper och inventerar så många lokaler vi hinner med. Vi kommer att röra oss främst i östra delen av landskapet.

Både nybörjare och vana floraväktare är välkomna! Föreningen bekostar boende (vandrarhemsstandard) och resekostnader under fältdagarna. Östgötar är extra välkomna. Även du som inte kan delta alla dagarna.

Anmäl dig till sofia.lund@svenskbotanik.se senast 15 maj. Antalet plaster är begränsade, så vänta inte för länge.