Floraväktarna årets miljöhjältar!

Nationell Floraväktarsamordnare: Sofia Lund håller i diplomet för WWF:s Årets miljöhjälte 2020.
Nationell Floraväktarsamordnare Sofia Lund med Floraväktarnas diplom.

Idag mottog Floraväktarna Världsnaturfonden WWF:s pris Årets miljöhjältar 2020.

För att kunna bevara biologisk mångfald krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och hur det går för dem. Först med denna kunskap kan man prioritera och utforma naturvårdsinsatser dit de gör bäst nytta. Idag sker denna miljöövervakning i stor utsträckning på ideell basis, genom floraväkteri, fågeltaxering, dagfjärilsövervakning och andra liknande initiativ. Vi hoppas att den uppmärksamhet Floraväkteriet får idag gör att politiker och myndigheter förstår vikten av denna miljöövervakning och avsätter resurser för att även i framtiden hålla engagemanget igång, så att svensk naturvård även i framtiden kan bygga på ett aktuellt kunskapsunderlag.

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. Idag är vi ungefär 500 floraväktare och besöker uppemot 6000 växtplatser varje år. All information som samlas in finns tillgänglig på Artportalen (www.Artportalen.se). Verksamheten har pågått sedan 1987. Arbetet organiseras av Svenska Botaniska Föreningen på uppdrag av SLU Artdatabanken med bidrag från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Naturvårdsverket.

Kontakt:

Sofia Lund, nationell samordnare Floraväktarna Sofia.Lund@svenskbotanik.se 0706451083

Mora Aronsson, ordförande Svenska Botaniska Föreningen, Mora.Aronsson@svenskbotanik.se, 0725121043

Mer information finns på: Världsnaturfonden WWF:s och Svenska Botaniska Föreningens hemsidor (www.wwf.se och www.svenskbotanik.se).

Mer information och bildmaterial

Floraväktarna
Länk till bild på Sofia och diplom
Logotyp Svenska Botaniska Föreningen
Logotyp Floraväktarna