Grattis Floraväktarna: Årets miljöhjälte!

Floraväktarna har idag mottagit WWF-priset Årets Miljöhjälte.

Sofia Lund som är nationell samordnare för verksamheten kommenterar dagens ceremoni: ”Så roligt att Floraväktarnas insats uppmärksammas på det här sättet! Det är en boost för floraväktare och botaniska föreningar runt om i landet. De som år efter år besöker kända växtplatser för hotade växter och räknar plantor. Och letar efter nya växtplatser för arter som är dåligt kända.”

För att kunna bevara biologisk mångfald krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och hur det går för dem. Först med denna kunskap kan man prioritera och utforma naturvårdsinsatser dit de gör bäst nytta. Idag sker denna miljöövervakning i stor utsträckning på ideell basis, genom floraväkteri, fågeltaxering, dagfjärilsövervakning och andra initiativ. Vi hoppas att den uppmärksamhet vi får idag gör att politiker och myndigheter förstår vikten av denna miljöövervakning och avsätter resurser för att även i framtiden hålla engagemanget igång. Så att svensk naturvård även i framtiden kan bygga på ett aktuellt kunskapsunderlag.

Länk till WWF:s pressmeddelande

Nationell Floraväktarsamordnare: Sofia Lund håller i diplomet för Årets miljöhjälte 2020.
Nationell Floraväktarsamordnare Sofia Lund med Floraväktarnas diplom.