Skip to main content

Kurser

Stråväxter

Efter nybörjarkurserna i botanik de två föregående åren går vi nu vidare och erbjuder två fördjupningskurser på distans. Kursledare: Gunnar Björndahl.

Kurs 2024

Gräs, halvgräs och tågväxter

Om vi bara tittar lite mer noggrant så är gräsen, halvgräsen och tågväxterna mycket intressanta växter, och dessutom mycket betydelsefulla, både allmänt i naturen och för oss människor och våra husdjur. De flesta av oss äter ju gräsfrö varje dag!

I den här kursen ska vi ta upp det typiska för de tre familjerna gräs, halvgräs och tågväxter, vilka detaljer i deras byggnad som är viktiga att känna till och förstå, och därefter både sätt att nyckla och vanliga/viktiga arter som finns i stora delar av Sverige.

Till den här kursen behöver du ha tillgång till en lupp och åtminstone en bok, nämligen Mossberg – Stenberg: ”Svensk Fältflora”. Har du flera floror är det enbart en tillgång!

Kurstillfällen: 21 maj, 4 juni och 11 juni
Tiden är i samtliga fall 18.30 – 21.00, med paus 19.45 – 20.00.

Förhoppningsvis hinner vi se både tidiga fryle-arter, tidiga gräs och många blommande starr-arter!

Kurstillfälle 1

 

 

 

 

 

Kurstillfälle 2

 

 

 

 

 

Kurstillfälle 2