Margareta Edqvist – Hedersmedlem

På dagens årsmöte valdes Margareta Edqvist till ny hedersmedlem i
Svenska Botaniska Föreningen.

Foto: Peter Edqvist

Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist, eller person som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen.

Motivering och förslag

Vi föreslår att Margareta Edqvist ska väljas som hedersledamot i Svenska Botaniska Föreningen. Hon var central i SBF:s arbete under många år och hade en stor andel i att föreningen blev mera populär och förankrad utanför de akademiska kretsarna.

Floraväkteriverksamheten utvecklades under hennes ansvar till en omistlig del av svensk naturvård till gagn för miljövervakningen, den svenska rödlistningen och konkreta artbevarandeinsatser.

Som ordförande har hon utvecklat föreningens verksamhet där bl a en ny tidskrift, det nordiska botaniksamarbetet och den omfattande förlagsverksamheten kan nämnas.