Nyköpings flora

”Den här fina boken bör finnas i alla botanisters och Nyköpingsbors hem, det är den värd.”

Av: MARGARETA EDQVIST

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 2 (2020). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Som alltid när jag får en ny bok i handen börjar jag med att bläddra igenom den för att se om jag tycker den är vacker och tilltalande, och de inledande kapitlen uppfyller verkligen mina förväntningar. I artförteckningen blir bildmaterialet sparsammare och där tar i stället de många utbredningskartorna vid. Personligen hade jag gärna sett fler vackra bilder även i denna del av boken, men det är ju en avvägning mot omfång och kostnader.

Nyköpings flora. Rydberg, H. 2020. SBF-förlaget. 303 sidor. ISBN 9789197705592.
Pris: 379 kr på t ex Bokus.

Oftast är det landskapsfloror som sett dagens ljus och Hans Rydberg, författaren till denna bok, har ju själv varit med och ge ut en sådan: Sörmlands flora. Floror som täcker större tätorter eller kommuner är däremot inte så många – Landskrona, Varberg, Oskarshamn, Habo, Munkfors, Karlskoga är några jag kommer på. Kommun- och lokalfloror tilltalar mig eftersom författaren då kan gräva på djupet i ett mindre område. Det borde också innebära att antalet intresserade läsare i den aktuella tätorten och dess omgivning ökar.

Boken är indelad i tre avsnitt: I ”Om naturen i Nyköping” kan du bland annat läsa om Nyköpings botaniska historia, natur-typer, flora i förändring och om rödlistade och fridlysta arter. Därefter kommer ”Utflyktsmål med flora och lupp”, varefter boken avslutas med den del som självklart tar det största utrymmet, nämligen artförteckningen. 

Hans Rydbergs ingående kunskaper om Nyköpings-traktens natur och flora präglar de inledande kapitlen som gav mig mycket, han skriver informativt och lättläst. 

”Vad sägs om att besöka Labro ängar när kungsängsliljorna blommar eller Brandholmens jordtipp där du kanske kan hitta någon växt du aldrig sett.”

I avsnittet om utflyktsmål beskrivs 25 besöksmål och här finns säkert något som lockar alla, för utbudet varierar mellan både vackra, intressanta och artrika marker. Vad sägs om att besöka Labro ängar när kungsängsliljorna blommar eller Brandholmens jordtipp där du kanske kan hitta någon växt du aldrig sett. Eller varför inte besöka Sjösa-kärren när alla orkidéer blommar, den enda platsen av de 25 som jag besökt tidigare. Hans beskriver utflykts-målen på ett sätt som gör att alla känns lockande. Jag har satt upp Labro ängar på min måste-lista; enligt Hans har hela 687 kärlväxter påträffats där. Det saknas tyvärr en översiktskarta som visar var utflyktsmålen ligger. 

Kartorna i artförteckningen är tagna från Artportalen vilket gör att lokalen oftast visas som en gul prick, men ibland ser man även polygoner vilket kan verka förvirrande. Jag läste igenom artförteckningen som jag brukar göra, med spridda nedslag bland växtnamn och kartor. Alltid hittar man något som förundrar eller något man blir nyfiken på. Jag reagerade till exempel på att det inte gjorts något nutida fynd av notblomster.

Den här fina boken bör finnas i alla botanisters och Nyköpingsbors hem, det är den värd.