Rapport från sommarens två floraväktarläger

I somras ordnade Svenska Botaniska Föreningen två floraväktar-läger, ett i Jokkmokk och ett i Östergötland.

Jokkmokk

Andra veckan i juni var vi sexton personer som tog oss till Jokkmokk för att leta efter norna. Vår bas under veckan var Jokkmokks vandrarhem. Under fem inventeringsdagar åkte vi ut i grupper om två eller tre personer åt olika håll. Det blev långa fältdagar med en och annan strapats.

Vi lyckades tajma blomningen perfekt. Att arten var i blom kunde vi konstatera redan på väg till Jokkmokk. Sista inventeringsdagen hade ekbräken rullat ut sina ljusgröna blad vilket försvårade sökandet avsevärt. Dessutom började myggorna då bli talrika vilket tog fokus från uppgiften.

Många av de gamla lokaluppgifter vi fått var vaga så det gällde att studera kartunderlaget noga och försöka hitta platser med lämplig miljö. Ibland lyckades vi, och ibland inte. Under veckan eftersökte vi arten på 84 lokaler och återfann den på 56 lokaler. Vi räknade totalt till 1944 plantor. Av de 56 lokalerna hade nitton lokaler färre än tio plantor och sex lokaler fler än hundra. På den talrikaste lokalen räknade vi 199 plantor.

En mer utförlig berättelse om inventeringsveckan hittar du här.

Östergötland

Det andra lägret hölls i Östergötland i mitten av juni. Vi bodde på ett vandrarhem vid Göta kanal i Norsholm. Där kunde man sitta på kajen och titta på båtarna som gled förbi i sakta mak. Med tårna i vattnet kändes det precis som ett sommarlov ska kännas. 

Under dagarna åkte vi ut i grupper om två eller tre personer åt olika håll och floraväktade. Vi rörde oss i Norrköping, Finspång, Linköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommuner. Fokusart under lägret var strandviol. Arten växer i den här delen av landet på strandängar längs sjöar och vattendrag, ibland i stora antal. Strandviol har inte tidigare floraväktats, så vi hade ganska vaga uppgifter att gå på. Turligt nog var det ett bra år med fin blomning så där arten fanns kvar gick den relativt lätt att återfinna. Vi återfann arten på 23 lokaler av 43 besökta. Totalt räknade vi närmare 10 000 plantor!

För att få lite variation passade vi på floraväkta även andra arter som det var bra inventeringstid för, bland annat lungrot, luddvicker och hartmansstarr. Vi fick se fina platser och vi fick en hel del gjort. På kvällarna summerade vi dagen, diskuterade svårigheter och planerade för nästa dag. Kunskap och erfarenheter utbyttes. Flera deltagare var nybörjare som under lägret fick lära sig hantverket. Att floraväkta är en alldeles perfekt sommarlovssyssla och att göra det tillsammans med andra är extra roligt!

En utförligare rapport från sommarens läger hittar du här.